Sleva 2% při zadání kódu v košíku SLEVA2

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:               Mgr. Irena Hájková, V Březí 933, 14900 Praha 4 (zboží nezasílejte, dokud vám nesdělíme kam a jakým způsobem odeslat)

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy(datum objednávky):

 

Číslo objednávky: 

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Důvod odstoupení:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 Beru na vědomí, že dle obchodních podmínek nelze odstoupit od smlouvy u zboží podléhajícího zkáze, vyrobeného na míru, zboží rozbaleného z původního obalu a zboží , které nelze z hygienického důvodu vyměnit ani odstoupit od smlouvy.

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu www.bezvaplet.cz nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis:

Zpět do obchodu